Atatürk’ten “İslam dininin doğuşu” ile ilgili yazı

Hz. Muhammed’in peygamberliği vazifesinin nasıl başladığını izah etmek en nazik ve en müşkül meseledir.

Muhammed’in bir melek ile ve Allah ile hakikaten konuşmuş olduğu kanaatinde olduğu gibi, Muhammed’in isteyerek böyle söylediğini de ileri suanlar olmuştur.

Bu olasılıkları bir kenara bırakmak ve meseleyi ilim ve mantık çerçevesi içinde mütalaa etmek daha doğru olur.

Kur’an’dan öğrendiğimize göre Muhammed hiç değişmeden yaşamış bir insan değildi; o da hayat ve hadislerin zaruri icabları karşısında adeta her gün değişmiştir.

Muhammed iptida Allah’ın resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır; bunu düşünmemiştir. Bu düşünce senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur. Asıl meselenin hal noktası şuradadır:

Bütün iptidai kavimlerde olduğu gibi Arap’larda da şairlerin akıl erdirmedikleri kuvetlerden ilham aldıkların inanırlardı. Bu kuvetlerde Arap’lar için cinlerdi. Cinler güya kahinlere de kayıptan haber vermek kudretini ilham ederlerdi. Bu nevi itikadlar Arabistan’da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki, Muhammed dahi cinlerin vücuduna samimi olarak inanmıştır.

Hakikaten cinlerin şairlere şiir ilham etmeye kani idi. Muhammed’in İsa ve Musa dinlerine dair öğrendikleri de bu itikadını kuvvetlendirmiştir. İsa’ya atfolunan mucizelerin çoğu cinleri tardetmekten ibarettir. Muhammed dahi bütün cinleri habis ruhlar gibi telakki ettiği ve onların şeytanlrla bir tuttu.

Fakat Muhammed diğer taraftan tabiat fevkinde bir kuvetin ilhamlarına maruz kaldığına inandı. Muhammed ilhamlarını cinlerden almadığını ve fakat cinlerden yüksek olan Allah’tan aldığını söyler. Bu sebeple Kur’an ayetlerinin manzum değil, mensur olduğunu delil gösterir.

Muhammed başlangıçta her halde şedit bir heyecana aruz oldu. Bir takım dini endişeler ve vicdanı mülahazalarla samimi surette üzüldü. Muhammed namuskar, samimi ve menfaat fikrinde ari olarak ortaya atıldı. Onun gayesi ırktaşlarının Ahlak ve dinini ıslah etmekti.

İlk vahiy:

Muhammed’in peygamberliğinin başlangıcına dair bir çok eski rivayetler vardır. Bunlar artık efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur’a ayetininin ne olduğu malum ve belki de mezbut değildir. Kur’an sureleri Muhammed’e açık semada peyda olmuş, bir şimşek gibi günün birinde birdenbire birtaraftan  inmiş değildir. Muhammed’in beyan ettiği sureler uzun bir devirde dini tefekkürlerin mahsulü olmuştur. Muhammed bu surelere bir çok çalıştıktan ve tetkikler yaptıktan sonra edebi bir şekil vermiştir. Mamafih kendisine tahrik eden batıni (gizli) amilin söylediğimiz gibi tabiatın üstünde bir vücut olduğuna kaniydi.

Muhammed’i harekete geçiren bir amil, samimi heyecanlar olmuştur. Muhammed daha sonra irticalen dini hitabede bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten de nihayet Allah’ın resulü haline geçti.

İçinde yaşadığı insanların manevi menfaati için ve büyük bir hakikat namına büyük bir mücadeleye atılmış olan Muhammed sonunda dini bir imparatorluğun mutlak reisi ve bütün dünyaya hakim olmak iddiasını besleyen muharip bir dinin müessisi sıfatıyla ömrünü bitirdi. Bu 2 netice münhasıran kendi manevi ve fikri kuvvetinin mahsulüydü.

Muhammed’in neşrettiği din insanların kalplerinde derin bir ihtizaz uyanırdı. O ölüp gittiği halde 13 asır sonra hala İslamiyet’in kalplerde ihtizaz husule getirmekte olduğu hissoluyor. Bu hakikatin sebebini ararştırırken yalnız Muhammed’in şahsı üzerinde durmak kafi değildir. O unsurlar mevzu bahis olan kavmin faaliyet sahasına taşkil eden kavmin halleridir. Her halde içtimai heyet Muhammed’in ilk telkinlerine baki bir tekamül ile tadil ve tevsi etmiştir.

Sinan Meydan – Atatürk ve Kayıp Kıta Mu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s