İhracat Birlikleri ve İhracatta Pazar Engelleri

İhracatçı Birlikleri 

1.Pazara Giriş Engeli Nedir?

Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü politika ve uygulamaları ifade etmektedir.

Pazara giriş engellerinin nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Geçici nitelikte olmama, diğer bir deyişle sistemik hala gelme
 • Aynı ürünü ihraç etmek isteyen tüm firmaların ihracatını etkiliyor olma
 • Sorunun üzerinden belli bir zamanın geçmesi ve ilgili ithalatçı ülke birimleriyle temasa geçilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamamış olma
 • Sorunun ithalatçı ülke tarafından uygulanan bir önlem ya da uygulama sebebiyle gerçekleşiyor olması
 • Sorunun firmadan kaynaklı, evrak eksikliği gibi usule ilişkin bir eksiklikten kaynaklanmıyor olmaması

Pazara giriş engeli niteliği taşıyan uygulamalar, genel olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)/Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) gibi çok taraflı ticaret anlaşmaları, bölgesel ticaret anlaşmaları veya diğer ikili anlaşmalarda yer alan kurallara aykırı uygulamalardır.

2.Pazara Giriş Engellerine Örnekler

>Yatırımlarla Bağlantılı Ticari Engeller

 • Yatırımlarda belli oranlarda ya da belli miktarlarda yerli ürün kullanılması zorunluluğu
 • Yabancı ülkenin belli oranda yerli ürün kullanılması karşılığında vergi veya teşviklerin sağlanacağı vaadi
 • Yatırım için gerekli olan ürün kadar ya da belli oranda yerli ürünün ihracı şartlarının öngörülmesi
 • Yatırımlarla ilgili kuralların yerli ve yabacı yatırımcılar bakımından farklı uygulanması
 • Yatırımların devletleştirilmesi ya da yatırımcıların elinden alınması
 • Diğer

>Tarife ve Gümrük Engelleri

 • Ürünlerin yanlış tarife satırında sınıflandırılması
 • Gümrük idaresinin gereksiz belge talebi
 • Gümrük Müşavirliği hizmetlerinde yaşanan problemler
 • Minimum ya da referans fiyat uygulamaları
 • En Çok Kayrılan Ülke ve Ulusal Muamele kurallarına aykırı uygulamalar
 • Gümrük vergilerinin olması gerekenden daha yüksek düzeyde uygulanması
 • İthalatçı ülkenin gümrük prosedürleri ile ilgili bilgi ve verilerine ulaşılamaması

>Menşe Kuralları ile İlgili Engeller

 • Menşe ülke belgelendirmesi ve işaretlemesi ile ilgili problemler
 • Menşe kazandırma ile ilgili problemler
 • İthalatçı ülkenin menşe kuralları ile ilgili bilgi ve verilerine ulaşılamaması

>Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ile İlgili Problemler

 • Patentli, markalı ya da telif hakkına sahip ürünlerin dış pazarlarda taklidi
 • Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescil ettirilmesinde yaşanan sorunlar
 • Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescili için sunulan ve ticari sır niteliğini taşıyan bilgi, teknoloji ve iş yapma tekniklerinin izinsiz olarak yerel firmalara verilmesi
 • Yabancı ülkenin, ihracatçı firmanın distribütörü, ithalatçısı tarafından fikri mülkiyet haklarının ihlalinin önlenmesi için yapılan başvuruları dikkate almaması

>Standartlar, Test, Etiketleme veya Sertifikasyon Engelleri

 • Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan teknik mevzuat, zorunlu standart uygulamaları
 • Teknik mevzuat ve standartların çok sık değiştirilmesi
 • Külfetli ve zaman alıcı test gerekleri
 • Külfetli ve zaman alıcı sertifikasyon (Belgelendirme) gerekleri
 • Belirsiz Süreç
 • Diğer

>Hizmet Ticareti Engelleri 

Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan;

 • Yerli hizmet veya hizmet sağlayıcıları ile yabancı hizmet ya da hizmet sağlayıcıları arasında ayrımcı uygulamalar. Ör. Kayıt yükümlüğü, lisans alma yükümlükleri veya zorunlu bazı teknik standartlara uyum mükellefiyetleri
 • Kota uygulamaları, sermaye veya büyüklük sınırlamaları
 • Ticari varlık oluşturma ya da genişletme konusunda sınırlamalar
 • Sahiplik veya yönetim açısından getirilen sınırlamalar
 • Hizmet sunumu yapacak kişilerin milliyeti bakımından getirilen sınırlamalar
 • Sermaye veya kar aktarımı ya da ilgili ülkeye giriş çıkışta yaşanan sıkıntılar

>Diğer Pazara Giriş Engelleri 

 • Yerel ürünlerin uluslararası kurallara aykırı olarak sübvanse edilmesi nedeniyle pazara girişin mümkün olmaması
 • Uluslararası kurallara aykırı olarak anti-damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri uygulamaları
 • Pazarın uluslararası kurallara aykırı şekilde yerli bir firma ya da tekel tarafından kontrolü
 • Ürünün ülke içinde dağıtımı, pazarlanması, satılması, satın alınmasına ilişkin belgelendirme, lisans verme gibi şartlar konusunda toptancılar, perakendeciler, müşteriler bakımından sınırlamalar getirilmesi

KAYNAK: EKONOMI BAKANLIGI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s