tarafından

İhracat Birlikleri ve İhracatta Pazar Engelleri

İhracatçı Birlikleri 

1.Pazara Giriş Engeli Nedir?

Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü politika ve uygulamaları ifade etmektedir. Okumaya devam et

Reklamlar
tarafından

İhracatta Pazara Giriş Çalışmaları

2008 yılı son çeyreğinden itibaren tüm dünya ekonomilerini etkisi altına alan etkileyen küresel finansal krizin etkileri 2010 yılında global ölçekte azalmışken bu defa da başta komşumuz Yunanistan olmak üzere pek çok Avrupa Birliği ülkesinde yeniden bir kriz başgöstermiştir. Bu süreç ticarette yeni yaklaşımlar benimsemesine yol açmış ve ihracatın arttıtılması söz konusu krizden çıkışta benimsenen en önemli strateji olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde çeşitli ülkeler tarafından açıklanan krizden çıkış stratejilerinde, ihracat ekonomik büyümenin itici gücü olarak kabul edilmiş ve buna uygun politikalar hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Bu anlamda uluslararası piyasalarda rekabetin de daha da çetin hale geldiği bu yeni ortamda hem fırsatları hem de tehditleri en iyi biçimde tespit ederek küresel ticaretten daha fazla pay almaya yönelik bir yaklaşım benimsemek, ticari ilişkilerde pro-aktif olmak, artan rekabet koşulları altında “yeni pazarlara girmek” ve “mevcut pazarlarımızdaki payımızın arttırılması” gittikçe daha önemli hale gelmiştir. Okumaya devam et