tarafından

İhracat Birlikleri ve İhracatta Pazar Engelleri

İhracatçı Birlikleri 

1.Pazara Giriş Engeli Nedir?

Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü politika ve uygulamaları ifade etmektedir. Okumaya devam et

Reklamlar
tarafından

İhracat yaparken dikkate alınması gereken “Hedef” ve “Öncelikli” Ülkeler

2009 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik krizin dünya ekonomileri üzerindeki daraltıcı etkisinin bir sonucu olarak dünya ticaretinde yaşanan büyük daralma sonucunda uluslararası piyasalardaki rekabet artmış ve uluslararası ticarette daha korumacı eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede “pazara giriş” kavramının daha büyük önem kazanmasıyla birlikte ihracatımız için yeni hedef pazarlar tespit edilmesi ve kısa vadede kriz nedeniyle geleneksel pazarlarımızdaki daralmanın ihracatımıza etkilerinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, küresel kriz döneminde büyümeye devam eden ve dış ticaret hacimlerinde önemli gerileme görülmeyen ülkelere ilişkin çeşitli analizler ve değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda, DTÖ ve Avrupa Birliği kapsamında gerçekleştirilen ikili ve çok taraflı müzakerelerin yanı sıra, müteahhitlik hizmetlerindeki ihracat potansiyelimiz, ilgili ülkelerle olan siyasi ilişkilerimiz, pazarın alım gücü, büyüklüğü, dışa açıklığı gibi pazarın yapısını belirleyen unsurlar ile sermaye hareketleri, ticari ve hukuki altyapı, yatırımlar, hizmet ticareti ve enerji politikaları da göz önünde bulundurulmuştur. Bu çalışmalarının yanısıra,  ilgili tüm kamu kurum ve kurulışlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği pazara giriş çalışmalarının planlamasını, uygulamasını, takibini ve koordinasyonunu sağlamak üzere Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Pazara Giriş Komitesi oluşturulmuştur.

Okumaya devam et